language selection
Responsive image

Profil zákazníků

V době moderních informačních a komunikačních technologií stále více podniků používá EDI. EDI je nyní považována za standard pro elektronickou výměnu dat, v některých odvětvích je používání EDI dokonce předpokladem pro dobrý obchodní vztah. 

Společnost map7 Consulting již zrealizovala projekty v různých oborech (mimo jiné maloobchod, logistika, automobilový průmysl, telekomunikace, papírnictví a průmysl) a pro podniky různých velikostí – národní i mezinárodní.

EDI a tedy i služby společnosti map7 Consulting využijí především podniky, které si dennodenně vyměňují obchodní dokumenty (objednávky, dodací listy, faktury atd.) s celou řadou obchodních partnerů. Právě v takovém případě může EDI vést prostřednictvím automatizace a včasného zpracování k významným úsporám nákladů.

Společnost map7 Consulting má k dispozici zdroje a know-how ke správě stávajících systémů EDI (spojení s obchodními partnery, další vývoj, odstraňování poruch atd.).  Samozřejmě Vám pomáháme také při projektech implementace EDI. Od optimalizace procesu, přes implementaci a spojení s partnery až po sestavení pravidel, tým společnosti map7 Consulting Vám nabízí veškeré služby spojené s EDI z jednoho zdroje.

Přínosy pro zákazníka

Úspory nákladů

Používání EDI s sebou prokazatelně přináší významné úspory nákladů – zde několik příkladů: podle aktuálních zjištění stojí např. EDI pouze třetinu papírové varianty komunikace a transakce, které se v papírové verzi uskuteční cca za 5 dnů, trvají prostřednictvím EDI sotva hodinu. Zaměstnanci se navíc mohou zaměřit na náročné činnosti, což opět znamená vyšší efektivitu zdrojů.

Společnost map7 Consulting Vás podpoří při realizaci Vašich EDI projektů a prostřednictvím optimalizace procesů Vám představí další možnosti úspor, příp. Vám pomůže dosáhnout možného snížení nákladů pomocí EDI v plném rozsahu.


Strategické výhody

Okamžité zpracování obchodních dokumentů vede k rychlejším dodávkám, aktuálním skladovým zásobám a méně stornováním. Zvyšuje se tak spokojenost zákazníků a pro Vás se vytváří další obchodní potenciál. Kromě toho může zkrácená doba zpracování mezi objednávkou a vyúčtováním vést ke zvýšení peněžního toku.

I zde profitujte ze zkušeností a know-how společnosti map7. Ve společném projektu Vám ukážeme možnosti a společně s Vámi podnikneme odpovídající kroky.


Doplňkové služby a kvalita

Tým společnosti map 7 klade maximální důraz na kvalitu a doplňkové služby. Přesná analýza a detailní plánování každého projektu jsou zárukou jeho úspěšné realizace. Zkušenosti, know-how a flexibilita jsou dalšími argumenty pro spolupráci se společností map7 Consulting.

Kontakt

map7 Consulting e. U.

Maria Theresia Straße 51
A-4600 Wels
 +43 (0) 7242 890129
 office@map7.at
 www.map7.at

map7 Consulting e. U. | Maria Theresia Straße 51 | A-4600 Wels
+43 (0) 7242 890129 | office@map7.at | www.map7.at

Designed by Inspiranto.com