language selection
Responsive image

Služby

Společnost map7 Consulting e. U. je Vaším odborníkem na elektronickou výměnu dat.  Nezáleží na tom, zda chcete vyměňovat informace se svými obchodními partnery nebo interně v podniku – máme pro vás to pravé řešení. V úzké spolupráci s Vámi zoptimalizujeme Vaše procesy, vytvoříme nezbytnou infrastrukturu, individuálně přizpůsobenou Vašim specifickým požadavkům.

Na následujících stránkách se dozvíte více o naší nabídce služeb.

edi

Výměna dat

Efektivní a udržitelné spojení s obchodními partnery

eai

Integrace

Inteligentní integrace dat a procesů

cloud7

Cloudová EDI

Rychlá a finančně výhodná výměna dat s Vašimi partnery

service

Doplňkové služby

Naše portfolio doplňují služby 24/7 a sestavení pravidel

EDI – elektronická výměna dat

EDI je logickým důsledkem využívání moderních informačních a komunikačních technologií v podnicích. Papírové dokumenty jsou nahrazovány elektronickými dokumenty a výměna s obchodními partnery se uskutečňuje prostřednictvím standardizovaných formátů – nezávisle na komunikačních protokolech nebo přenosových médiích.

Společnost map7 Consulting neprovádí implementace EDI závislé na určitých technologiích, nýbrž klade velký důraz na to, aby řešení byla optimální pro požadavky Vašeho podniku a/nebo oboru.Zdroje „čas“ a „informace“ získávají v globální prostředí podniku stále větší význam.  Strategickou výhodou se stává rychlá a spolehlivá komunikace i rychlé reagování na nové požadavky. Naše řešení Vám v tom pomáhají a dokážou ještě víc:

 • vysokou flexibilitu při každodenní komunikaci s Vašimi obchodními partnery,
 • kratší doby zpracování, protože zprávy jsou zpracovány okamžitě a automaticky,
 • nižší náročnost při zadávání dat a tím snížení výskytu chyb,
 • snížení nákladů pomocí automatizace.
edi

Průběh projektu EDI se společností map7 Consulting e. U.

 • Analýza optimalizovaných procesů
 • Stanovení časového harmonogramu
 • Sestavení projektového týmu
 • Definování prvního (testovacího) partnera
 • Technická realizace (v případě potřeby také individuálními řešeními)
 • Implementace
 • Testy připojení s vybranými obchodními partnery
 • Školení
 • Další optimalizace, které mohly vzniknout v průběhu projektu

EAI – integrace podnikových aplikací

Díky naší nabídce služeb v oblasti EAI Vám umožníme vnitropodnikovou a bezproblémovou výměnu informací. Data a procesy z různých aplikací a různých lokalit se sdruží do jedné IT infrastruktury.

EAI je spolehlivý a cenově příznivý koncept pro všechny podniky s heterogenními IT aplikacemi. Informace z jednotlivých lokalit a/nebo oddělení se spojují prostřednictvím stabilní systémové infrastruktury. Možnosti integrace přitom sahají od jednoduché výměny dat až po automatizovaný pracovní postup.

eai

Spojení IT systémů s sebou přináší řadu výhod:

 • Snížení nákladů díky automatizaci a zkrácené doby zpracování
 • Konzistence dat při společném využívání kmenových dat
 • Nižší náklady na administrativu a údržbu kvůli nižšímu počtu rozhraní
 • EAI tvoří základ pro CRM, SCM atd.
 • Doplnění procesů B2B a EDI

cloud7 – z lásky k Vašim datům

V mnoha oborech již využívání EDI patří k základním předpokladům pro vznik obchodního vztahu. To staví mnoho podniků před rozhodnutí, zda investovat do systémových řešení (příp. provedení aktualizací existujících řešení) nebo využít outsourcingové řešení. Přitom je důležité zvážit nejen investiční náklady, ale také lidské zdroje, které jsou pro interní řešení nezbytné a rovněž způsobují náklady.

Ve svém produktu „cloud7 – B2B“ Vám společnost map7 Consulting nabízí outsourcingové řešení, díky kterému budete moci v plném rozsahu zpracovat veškeré úkoly, které Vám v oblasti EDI budou kladeny. Sdružíme Vaše interní systémy a spojíme Vás s Vašimi obchodními partnery. Získáte přístup k našemu portálu a budete tak moci sledovat veškerá svá data a procesy a mít díky rozsáhlému systému reportů vždy 100% kontrolu.

„cloud7“ přitom působí jako middleware, což znamená, že je koncovým bodem komunikace pro Vaše obchodní partnery, kteří Vám chtějí přenést data. Po případné konverzi nebo kontrole věrohodnosti Vám je přepošleme.

Data, která chcete zaslat svým obchodním partnerům, se nejprve přepošlou k nám, konvertována a aktivována se zašlou Vašim zákazníkům nebo budou pro ně připravena k vyzvednutí.

Prostřednictvím promyšleného systému oprávnění a rolí je možné interní uživatele pověřit různými úkoly. Například existují oprávnění pouze k monitorování, na dalším stupni oprávnění ke konfigurování a v posledním případě oprávnění pro vývojáře ke změnám mappingu a pracovních postupů. Lze přitom použít předem definované role, příp. uživatelská oprávnění, navíc vlastní definice vytvářejí jemné přechody a kombinace při přidělování oprávnění.

cloud7

Vaše výhody:

 • Rozsáhlý a nezávislý systém EDI s optimálním poměrem nákladů a výnosů
 • Žádné náklady na údržbu
 • Naprostá kontrola nákladů
 • Provoz zabezpečený před výpadky
 • Vy se zaměřujete na svoji hlavní obchodní činnost
 • Bezpečnost – spolehněte se na 15 let zkušeností a know-how v oboru EDI

Služba

service

Služba 24/7

Protože jsme si vědomi toho, jak důležité jsou pro Váš běžný pracovní den bezvadně fungující procesy výměny dat, jsme Vám na základě příslušně uzavřené smlouvy Service-Level Agreement (SLA) kdykoli k dispozici. 24 hodin denně, 7 dní týdně.


Sestavení pravidel

Rádi Vás podpoříme také při sestavení pravidel pro rozhraní. Ta Vám umožní datové formáty EDI podrobně definovat pro své obchodní partnery. Navíc lze provést komplexní export k distribuci pro Vaše obchodní partnery – bezchybné komunikaci tak již nebude nic stát v cestě!

Navíc lze podle těchto pravidel testovat zkušební zprávy Vašich EDI partnerů. K dispozici je rovněž popis struktury těchto formátů zpráv pro import do specifických konvertorů, jako např. Seeburger BIC nebo Microsoft BizTalk.

Guidlines

Prozessentwicklung

Vývoj a optimalizace procesů

Vzhledem k dosud realizovaným projektům máme bohaté zkušenosti při práci s různými ERP systémy, formáty zpráv a řadou dalších systémů a technik. Tyto vědomosti využíváme s cílem nalézt pro Vás nejlepší technické provedení.

Rádi Vás proto podpoříme při vývoji procesů, příp. můžeme společně s Vámi optimalizovat procesy stávající. Můžeme Vám tak zaručit efektivní, individuální a úspěšnou realizaci Vašich procesů výměny dat.

Kontakt

map7 Consulting e. U.

Maria Theresia Straße 51
A-4600 Wels
 +43 (0) 7242 890129
 office@map7.at
 www.map7.at

map7 Consulting e. U. | Maria Theresia Straße 51 | A-4600 Wels
+43 (0) 7242 890129 | office@map7.at | www.map7.at

Designed by Inspiranto.com